Wat als je kind er maar niet in slaagt om de ‘R’ correct uit te spreken? Wat als er vele woorden niet goed verstaanbaar zijn omdat er enkele medeklinkers worden weggelaten? Wat als klanken worden vervangen door andere klanken (b.v. toep i.p.v. soep, boop i.p.v. boot)? Wat als je kind een foute tongplaatsing heeft? In al deze en nog andere gevallen kan de logopedist hulp bieden.